Διεύθυνση

1ης Μαΐου 1Α, 7640 Κόρνος, Κύπρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας

+357 22 533000

Ηλεκτρονική διεύθυνση

support4u@accutech.com.cy

Επικοινωνήστε μαζί μας